Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Akademia Pełni Życia serdecznie zaprasza do udziału
w zajęciach dla seniorów!


Naszą specjalność stanowią kursy komputerowe, zajęcia językowe, treningi pamięci, można u nas także brać udział w seminariach, wykładach i wielu innych ciekawych zajęciach
- u nas każdy znajdzie coś dla siebie!


Zaproszenie do udziału w kolejnych treningach pamięciZakład Psychologii Lekarskiej wraz z Akademią Pełni Życia zaprasza do udziału w projekcie badawczym "Pozafarmakologiczne metody wspomagania funkcji poznawczych" umożliwiającym udział w czterotygodniowym treningu pamięci.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: ukończyły 60-ty rok życia, odczuwają subiektywne pogorszenie się funkcjonowania pamięci, nie uczestniczyły do tej pory w treningu pamięci, zadeklarują udział we wszystkich 9 spotkaniach treningowych oraz wyrażą zgodę na wykonanie psychologicznych testów pamięciowych.

Zajęcia treningu pamięci dla uczestników projektu odbywać się będą przy ul. Rzeźniczej 2a. Kolejna grupy treningowa spotykać się będzie od 3 sierpnia w środy i piątki w godz. 9.00-10.30, następne od września.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem APZ: ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, biuro@apz.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!


"W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - edukacyjne zajęcia dla seniorów"


Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizujemy projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów.

W ramach projektu będziemy poruszać się jak w wehikule czasu łącząc dotychczasowe doświadczenia seniorów z poznawaniem współczesnego świata, uczyć się jak o tym, co dla osób starszych ważne, mówić wykorzystując nowe środki przekazu, oparte na nowoczesnych technologiach.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie:

- cykl wykładów "Wehikuł czasu - podróże między przeszłością a współczesnością"
Tematykę wykładów stanowi cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: przygotowanie i adaptacja do starości we współczesności; aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak z niej korzystać; nowoczesne technologie w służbie pamięci; komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu; miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Krakowie

- zajęcia komputerowe - "Współczesność w służbie przeszłości" Celem zajęć komputerowych jest z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do spranego posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły seniorom nabyć umiejętności lepszego i ciekawszego pokazywania przeszłości młodszemu pokoleniu:
"Komputer bez barier" - kurs podstawowy obsługi komputera,
"Internet nie tylko dla młodych" - kurs obsługi Internetu,
"Uchronić od zapomnienia" - kurs komputerowy cyfrowej obróbki zdjęć,
"Pamiętnik nowoczesnego seniora" - komputerowy kurs tworzenia blogów.
"Rok z bliskimi" - warsztaty komputerowe tworzenia kalendarzy ze zdjęciami rodzinnymi.
"Sięgnijmy do korzeni" - komputerowe warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego.

- warsztaty fotograficzne "Zatrzymaj chwilę obiektywem"
Przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się jak lub udoskonalić swoja technikę wykonywania fotografii pod okiem instruktora

- "Twórcze posiady - warsztaty plastyczne z niespodzianką"
To spotkania, na których seniorzy zachęceni będą do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które mają jednak być zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.

- "Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni - terenowe warsztaty kognitywno - sentymentalne"
Zorganizowane zostaną wyjścia pozwalające z jednej strony zwiedzić różne miejsca w Krakowie, z drugiej wykonać różnorodne zadania przywołujące wspomnienia związane z tymi miejscami

- spotkania dyskusyjne "Jak za dawnych lat…"
Mają na celu zgromadzić seniorów, w szczególności starszych wiekiem, na wspólnych rozmowach o ważnych dla nich tematach, dzieleniu się wspomnieniami i życiowymi historiami.

- autorskie warsztaty pamięciowo autobiograficzne "Reminiscencje przez miejsca przywołane"
Odbywające się w różnych miejscach Krakowa, mających zachęcać seniorów do przywoływania określonych wspomnień i dzielenia się nimi z innymi.

- warsztaty autobiograficzne "Zbierzmy okruchy przeszłości w księgę wspomnień"
Celem jest przyjrzenie się różnym etapom naszego życia i ich podsumowanie poprzez wykonanie określonych zadań i ćwiczeń.

- "Opera - wehikuł doznań"
to wspólne wyjście seniorów do Opery Krakowskiej na jedną z proponowanych tam oper.

Czas realizacji projektu: 01-06-2016 do 31-12-2016

Informacje o projekcie i zapisy do wyczerpania wolnych miejsc przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Rzeźnicza 2a lub tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.
"Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!"
Zapraszamy do udziału w nowych, bezpłatnych zajęciach!Od 1 lipca 2015 do grudnia 2016r Akademia realizuje nowy projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!" współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków. Będziemy prowadzili jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:
 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii,
 • kursy korzystania z aparatu fotograficznego,
 • kursy języka angielskiego i francuskiego,
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła,
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej,
 • treningi z zakresu mediacji.

 • W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:
 • gry planszowe rozwijające funkcje poznawcze,
 • towarzyskie gry stolikowe,
 • petankę - boule,
 • nordic walking,
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi i pilates,
 • innowacyjne zajęcia "Ekspresja ruchem i formy para-teatralne",
 • spotkania rytmiczno - ruchowe z wykorzystaniem bębnów jembe.

 • W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:
 • spotkania prowadzone przez seniorów dla młodzieży,
 • wspólne pasje dziadkowie i wnuki.

 • Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Program zajęć na dany miesiąc dostępny jest: TUTAJ!

  Szczegółowe informacje i zapisy w Punkcie informacyjnym CAS od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, e-mail: biuro@apz.org.pl

  Centrum Aktywności Seniorów "Dojrzały smak życia!" czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

  Projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia" współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.
  "Czas na angielski - angielski na czasie.
  Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów".
  Zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach nowego projektu Akademii.


  Od 1 czerwca do 31 października 2016 roku Akademia Pełni Życia przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, będzie realizować projekt "Czas na angielski - angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów".

  Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 - tego roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu jest stymulowanie i wsparcie seniorów z województwa Małopolskiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej w obrębie nauki języka angielskiego, a poprzez to lepsze włączenie tej grupy wiekowej w społeczeństwo europejskie, przełamywanie barier i lęków związanych z posługiwaniem się językiem obcym i podróżowaniem.

  W ramach projektu zapraszamy na:
  - wykłady "Czas na angielski" z zakresu zapamiętywania i technik pamięciowych pod kątem uczenia się języka obcego, komunikacji i przełamywania lęków związanych z podróżą i zachęcających do podjęcia wysiłku związanego z nauką języków obcych oraz podróżowaniem,
  - kursy komputerowe "Angielski przy komputerze", dotyczące korzystania z zasobów internetowych do nauki języków obcych,
  - zajęcia "Let's play", podczas których słuchacze będą uczyć się języka angielskiego poprzez gry, zabawy, piosenki, a w trakcie spotkań uczestnicy wraz z trenerem przygotują grę miejską,
  - grę miejską na terenie Starego Miasta, która powstanie podczas spotkań "Let's play", - zajęcia edukacyjne w ramach "Szkoły letniej" języka angielskiego, wspierane przez obcokrajowca,
  - zajęcia edukacyjne "Angielski w podróży" rozwijające kompetencje językowe słuchaczy pomocne podczas podróżowania.
  Powstanie również podręcznik: "Angielski na czasie" - zbierający informacje o angielskich czasach wraz z przykładami i ćwiczeniami, który będzie bezpłatnie dostępny w formie książki i w formie elektronicznej (do wyczerpania nakładu).

  Informacje o projekcie i zapisy przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez cały czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.

  Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.  Engine by Piotr Skowronek