Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna

Akademia Pełni Życia serdecznie zaprasza do udziału
w zajęciach dla seniorów!


Naszą specjalność stanowią kursy komputerowe, zajęcia językowe, treningi pamięci, można u nas także brać udział w seminariach, wykładach i wielu innych ciekawych zajęciach
- u nas każdy znajdzie coś dla siebie!


LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Zajęcia języka angielskiego organizowane są przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej. Oferujemy Państwu kursy na różnych poziomach zaawansowania od podstawowych do zaawansowanych, poziom dobramy do potrzeb kursanta.

ZAJĘCIA:
Spotkania odbywają się w grupach 6-10-cio osobowych raz w tygodniu. Zajęcia trwają 90 minut czyli 2 godziny lekcyjne na raz. Organizujemy kursy poranne, przedpołudniowe, oraz popołudniowe. Zapraszamy na zapisy semestralnie: semestr 1 zimowy trwa od października do stycznia, natomiast semestr 2 letni od lutego do czerwca, każdy semestr nauki liczy 30 godzin czyli 15 spotkań.

Koszt jednego semestru nauki wynosi 320 zł.

Dla naszych dotychczasowych kursantów, osób kontynuujących w Akademii naukę języka angielskiego cena specjalna - 300 zł

ZAPISY:
Zapisy na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017 prowadzone będą:
- w dniach od 20 września do 30 września 2016 dla osób, które kontynuują naukę języka angielskiego w Akademii w dotychczasowych grupach, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 11.00
- na dyżur rekrutacyjny w dniu 26 września 2016 poniedziałek w godz. 13.00 do 14.00 zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego w Akademii lub zmienić grupę na rozmowę z lektorem.

Jeśli chcą Państwo poznać naszych lektorów - zapraszamy do zerknięcia tutaj!

Informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 12 294 81 35 lub osobiście w biurze przy ul. Rzeźniczej 2A codziennie w godz. 9.00 - 11.00

Zajęcia rozpoczynamy od 3 października 2016r.

Serdecznie zapraszamy!Zaproszenie do udziału w kolejnych treningach pamięciZakład Psychologii Lekarskiej wraz z Akademią Pełni Życia zaprasza do udziału w projekcie badawczym "Pozafarmakologiczne metody wspomagania funkcji poznawczych" umożliwiającym udział w czterotygodniowym treningu pamięci.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które: ukończyły 60-ty rok życia, odczuwają subiektywne pogorszenie się funkcjonowania pamięci, nie uczestniczyły do tej pory w treningu pamięci, zadeklarują udział we wszystkich 9 spotkaniach treningowych oraz wyrażą zgodę na wykonanie psychologicznych testów pamięciowych.

Zajęcia treningu pamięci dla uczestników projektu odbywać się będą przy ul. Rzeźniczej 2a. Kolejna grupy treningowa spotykać się będzie od listopada.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem APZ: ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, biuro@apz.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!


"W wehikule czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - edukacyjne zajęcia dla seniorów"


Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizujemy projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób starszych oraz promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów.

W ramach projektu będziemy poruszać się jak w wehikule czasu łącząc dotychczasowe doświadczenia seniorów z poznawaniem współczesnego świata, uczyć się jak o tym, co dla osób starszych ważne, mówić wykorzystując nowe środki przekazu, oparte na nowoczesnych technologiach.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie:

- cykl wykładów "Wehikuł czasu - podróże między przeszłością a współczesnością"
Tematykę wykładów stanowi cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: przygotowanie i adaptacja do starości we współczesności; aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak z niej korzystać; nowoczesne technologie w służbie pamięci; komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu; miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Krakowie

- zajęcia komputerowe - "Współczesność w służbie przeszłości" Celem zajęć komputerowych jest z jednej strony przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do spranego posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły seniorom nabyć umiejętności lepszego i ciekawszego pokazywania przeszłości młodszemu pokoleniu:
"Komputer bez barier" - kurs podstawowy obsługi komputera,
"Internet nie tylko dla młodych" - kurs obsługi Internetu,
"Uchronić od zapomnienia" - kurs komputerowy cyfrowej obróbki zdjęć,
"Pamiętnik nowoczesnego seniora" - komputerowy kurs tworzenia blogów.
"Rok z bliskimi" - warsztaty komputerowe tworzenia kalendarzy ze zdjęciami rodzinnymi.
"Sięgnijmy do korzeni" - komputerowe warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego.

- warsztaty fotograficzne "Zatrzymaj chwilę obiektywem"
Przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się jak lub udoskonalić swoja technikę wykonywania fotografii pod okiem instruktora

- "Twórcze posiady - warsztaty plastyczne z niespodzianką"
To spotkania, na których seniorzy zachęceni będą do wspólnego tworzenia, wykonywania określonych prac plastycznych i artystycznych, które mają jednak być zarazem okazją do wspólnej rozmowy, wspominania, opowiadania ważnych dla siebie historii.

- "Krakowskie podróże w czasie i przestrzeni - terenowe warsztaty kognitywno - sentymentalne"
Zorganizowane zostaną wyjścia pozwalające z jednej strony zwiedzić różne miejsca w Krakowie, z drugiej wykonać różnorodne zadania przywołujące wspomnienia związane z tymi miejscami

- spotkania dyskusyjne "Jak za dawnych lat…"
Mają na celu zgromadzić seniorów, w szczególności starszych wiekiem, na wspólnych rozmowach o ważnych dla nich tematach, dzieleniu się wspomnieniami i życiowymi historiami.

- autorskie warsztaty pamięciowo autobiograficzne "Reminiscencje przez miejsca przywołane"
Odbywające się w różnych miejscach Krakowa, mających zachęcać seniorów do przywoływania określonych wspomnień i dzielenia się nimi z innymi.

- warsztaty autobiograficzne "Zbierzmy okruchy przeszłości w księgę wspomnień"
Celem jest przyjrzenie się różnym etapom naszego życia i ich podsumowanie poprzez wykonanie określonych zadań i ćwiczeń.

- "Opera - wehikuł doznań"
to wspólne wyjście seniorów do Opery Krakowskiej na jedną z proponowanych tam oper.

Czas realizacji projektu: 01-06-2016 do 31-12-2016

Informacje o projekcie i zapisy do wyczerpania wolnych miejsc przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Rzeźnicza 2a lub tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.
"Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!"
Zapraszamy do udziału w nowych, bezpłatnych zajęciach!Od 1 lipca 2015 do grudnia 2016r Akademia realizuje nowy projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!" współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków. Będziemy prowadzili jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:
 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii,
 • kursy korzystania z aparatu fotograficznego,
 • kursy języka angielskiego i francuskiego,
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła,
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej,
 • treningi z zakresu mediacji.

 • W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:
 • gry planszowe rozwijające funkcje poznawcze,
 • towarzyskie gry stolikowe,
 • petankę - boule,
 • nordic walking,
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi i pilates,
 • innowacyjne zajęcia "Ekspresja ruchem i formy para-teatralne",
 • spotkania rytmiczno - ruchowe z wykorzystaniem bębnów jembe.

 • W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:
 • spotkania prowadzone przez seniorów dla młodzieży,
 • wspólne pasje dziadkowie i wnuki.

 • Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Program zajęć na dany miesiąc dostępny jest: TUTAJ!

  Szczegółowe informacje i zapisy w Punkcie informacyjnym CAS od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, e-mail: biuro@apz.org.pl

  Centrum Aktywności Seniorów "Dojrzały smak życia!" czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

  Projekt "Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia" współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.
  "Czas na angielski - angielski na czasie.
  Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów".
  Zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach nowego projektu Akademii.


  Od 1 czerwca do 31 października 2016 roku Akademia Pełni Życia przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, będzie realizować projekt "Czas na angielski - angielski na czasie. Zajęcia edukacyjne dla małopolskich seniorów".

  Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 - tego roku życia z terenu Małopolski. Celem projektu jest stymulowanie i wsparcie seniorów z województwa Małopolskiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej w obrębie nauki języka angielskiego, a poprzez to lepsze włączenie tej grupy wiekowej w społeczeństwo europejskie, przełamywanie barier i lęków związanych z posługiwaniem się językiem obcym i podróżowaniem.

  W ramach projektu zapraszamy na:
  - wykłady "Czas na angielski" z zakresu zapamiętywania i technik pamięciowych pod kątem uczenia się języka obcego, komunikacji i przełamywania lęków związanych z podróżą i zachęcających do podjęcia wysiłku związanego z nauką języków obcych oraz podróżowaniem,
  - kursy komputerowe "Angielski przy komputerze", dotyczące korzystania z zasobów internetowych do nauki języków obcych,
  - zajęcia "Let's play", podczas których słuchacze będą uczyć się języka angielskiego poprzez gry, zabawy, piosenki, a w trakcie spotkań uczestnicy wraz z trenerem przygotują grę miejską,
  - grę miejską na terenie Starego Miasta, która powstanie podczas spotkań "Let's play", - zajęcia edukacyjne w ramach "Szkoły letniej" języka angielskiego, wspierane przez obcokrajowca,
  - zajęcia edukacyjne "Angielski w podróży" rozwijające kompetencje językowe słuchaczy pomocne podczas podróżowania.
  Powstanie również podręcznik: "Angielski na czasie" - zbierający informacje o angielskich czasach wraz z przykładami i ćwiczeniami, który będzie bezpłatnie dostępny w formie książki i w formie elektronicznej (do wyczerpania nakładu).

  Informacje o projekcie i zapisy przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym działającym przez cały czas trwania projektu w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35 lub mailowo biuro@apz.org.pl.

  Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.  Engine by Piotr Skowronek