O nas

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Podstawę naszej działalności stanowią zajęcia edukacyjne dla seniorów, w szczególności: kursy komputerowe, kursy językowe, treningi pamięci i komunikacji społecznej, wykłady w cyklach tematycznych, seminaria z literatury i filozofii, warsztaty plastyczne, grupy dyskusyjne i hobbystyczne. Na ich potrzeby opracowujemy autorskie metody nauczania i materiały szkoleniowe.

Realizujemy innowacyjne projekty edukacyjne dla seniorów; polskie a zawłaszcza międzynarodowe, w ramach których staramy się wytyczać nowe ścieżki na polu nauczania i rozwoju osobistego osób starszych. Jesteśmy znani i cenieni w europejskich kręgach zajmujących się edukacją dorosłych.

Chcemy, aby rola osób starszych w społeczeństwie była dowartościowana, specyfika ich potrzeb zauważona, a doświadczenie, inicjatywa i energia do życia wykorzystane!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!

Historia powstania Stowarzyszenia

Na początku były kursy komputerowe dla Pań „po 40-tce” – organizowane od końca 1998 r przez Barbarę Kaszkur-Niechwiej. Ich pomysł zrodził się z osobistych doświadczeń inicjatorki, która będąc już kobietą dojrzałą musiała nauczyć się obsługi komputera – i ciężko to przeszła. Trudności wynikały nie tyle z trudności samego komputera co ze sposobu uczenia. Stąd zrodził się pomysł aby uczyć inaczej: w miłej atmosferze, bez technicznego żargonu i z pełnym zrozumieniem dla specyficznych potrzeb i możliwości uczestniczek.
Kursy rozrastały się i prócz nauki obsługi komputera stały się również miejscem spotkań i wymiany poglądów. Aż wreszcie zebrała się grupa osób – organizatorek, absolwentek i ich przyjaciół – która chciała czegoś więcej dla siebie i innych. Marzyło im się stworzenie miejsca gdzie można by twórczo i przyjemnie spędzać czas, uczyć się i nie przejmować upływem lat. Ta grupa stała się zalążkiem Stowarzyszenia.

Wybraliśmy nazwę Akademia Pełni Życia aby podkreślić, że chcemy się uczyć (stąd Akademia) i żyć pełnią życia. Za naszą patronkę wybrałyśmy zmarłą tragicznie dr Joannę Boehnert – kanadyjską psycholog, która prowadziła badania na temat sytuacji kobiet w Polsce i była naszą przyjaciółką.
Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 2001 w kawiarni „Chimera” w Krakowie, a oficjalna rejestracja w sądzie 10 czerwca 2002. Pierwszy zarząd Stowarzyszenia to Barbara Kaszkur-Niechwiej – prezes, Zofia Marklowska, – wiceprezes, Roma Cieśla – sekretarz, Ludmiła Sieniawska-Sołek – skarbnik
W 2002 roku wynajęty został lokal – 75 metrów kwadratowych na ulicy Urzędniczej i stowarzyszenie zaczęło działać pełną parą. Organizowane były kursy komputerowe, wykłady i seminaria oraz spotkania dyskusyjne. Zaczęły działać pierwsze grupy samokształceniowe. Przychodziło coraz więcej osób z nowymi pomysłami…

Równocześnie bardzo intensywnie staraliśmy się znaleźć jakiekolwiek źródła finansowania szukając prywatnych sponsorów i pisząc nasze pierwsze projekty. Te działania przyniosły sukcesy: znalazły się osoby, które dały nam pieniądze m.in. prof. Gunnar Boehnert (mąż naszej patronki) z Kanady, prof. Ann Snitow z USA, i inne które dały nam dary rzeczowe m.in. Ludmiła Sieniawska-Sołek – meble. Akademia dostała też pierwszy grant od Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

W 2003 roku wydarzyło się bardzo wiele: dostaliśmy pierwszy grant z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla seniorów, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję na temat wpływu komputera na życie kobiet w średnim wieku, pełną parą ruszyła Otwarta Pracownia Komputerowa dofinansowana przez OŚK-e, uzyskaliśmy dofinansowanie od amerykańskiej organizacji NEWW i kolejny grant od Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Rozpoczęło działanie wiele ciekawych oddolnych inicjatyw: „Grupa kominkowa” , swoisty „salon” nawiązujący do zwyczaju składania wizyt w określony dzień tygodnia i rozmów przy herbacie, stałe seminaria z literatury i filozofii, grupy samokształceniowe i hobbystyczne. Nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów, wybraliśmy nowy sprawny Zarząd.

I właśnie od tego roku staliśmy się naprawdę liczącą się organizacją …i tak to już leci…

Informacje o Stowarzyszeniu

Dane podstawowe:
 • Data rejestracji: 10 czerwca 2002 r.
 • Rozpoczęcie działalności merytorycznej:
  • jako nieformalna grupa kobiet prowadząca kursy komputerowe dla kobiet, która stanowiła zalążek Stowarzyszenia: II połowa 1998 r.
  • jako Stowarzyszenie: styczeń 2002 r.
 • Rozpoczęcie działalności finansowej: 1 listopada 2002 r.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000117265
 • NIP: 679-27-37-089 REGON: 356540019
 • Konto bankowe: BANK BGŻ BNP Paribas S.A.
  Nr 02 1600 1198 0002 0022 2130 8001
Zarząd Stowarzyszenia

Aleksandra Dudziak – prezes
Maria Kacprzycka – wiceprezes
Julita Maciejewicz-Ryś – wiceprezes
Maria Serek – skarbnik
Małgorzata Paleczek vel Polaczek – sekretarz
Maria Pająk – członkini
Henryka Faryna – członkini

Komisja Rewizyjna

Ewa Kielan – przewodnicząca
Barbara Korbiel – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Suder – członkini

Naukowa Rada Programowa

prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Katedra Historii Literatury Pozytywistycznej i Młodej
Polski UJ
prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza – Katedra Automatyki, Wydział EAIE AGH
prof. dr hab. Jadwiga Kowalik – Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ
prof. dr hab. Grzegorz Lewicki – Instytut Matematyki UJ
dr Teresa Sławińska – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
dr Dorota Kozicka – Katedra Krytyki Współczesnej UJ
dr Małgorzata Baranowska – redaktor naczelna „Kwartalnika Filozoficznego”
dr Agnieszka Hess – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Statut Stowarzyszenia (pobierz)

STATUT_STOWARZYSZENIA