Projekty Akademii

Akademia Pełni Życia poza stałymi działaniami realizuje liczne krajowe i zagraniczne projekty edukacyjne. Nie zaprzestając ani na chwilę bieżącej działalności staramy się rozwijać innowacyjne działania na rzecz osób w średnim i starszym wieku, które wzbogacają ofertę zajęć Akademii. Bierzemy również udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie nauczania osób starszych.

Aktualnie realizujemy projekty:

Od marca do grudnia 2019 Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia realizuje projekt: „AKTYWNI – POTRZEBNI – NA CZASIE”. Zajęcia edukacyjne dla seniorów.
Działania projektowe zgrupowane są w trzech modułach.
• Moduł edukacyjny AKTYWNI – poświęcony jest wsparciu edukacyjnemu seniorów w rozwijaniu ich pasji (historia sztuki, dzieje miasta, literatura, teatr, rękodzieło, aktywność fizyczna) oraz promocji aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie najnowszej.
• Moduł edukacyjny POTRZEBNI – wsparcie wiedzą za zakresu psychologii, dietetyki i medycyny tej grupy seniorów 60+, która pełni ważną społecznie funkcję nieformalnych opiekunów swych rodziców, seniorów 85+.
• Moduł edukacyjny NA CZASIE to działania mające na celu zapobieganie wśród seniorów e-wykluczeniom, poprzez kursy i indywidualne konsultacje z zakresu nowoczesnych technologii (fotografia cyfrowa, cyfrowa obróbka zdjęć, obsługa komputera, tabletu, smartfona, korzystanie z Internetu w tym z bankowości internetowej).
Zapraszamy na:
• wykłady z historii sztuki w sali i w terenie
• rozmowy o nowościach literackich
• warsztaty plastyczne
• spacery nordic walking
• wycieczki po Małopolsce
• wspólne wyjścia do muzeum i teatru
• szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zdrowego żywienia, warsztaty
kulinarne dla seniorów
• warsztaty z rozwiązywania konfliktów
• warsztaty fotograficzne, kursy cyfrowej obróbki zdjęć,
• kursy komputerowe i konsultacje indywidualne z zakresu obsługi
komputera
Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne, na każde z nich obowiązują osobne zapisy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Od lipca 2019 do grudnia 2020 realizujemy projekt: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w latach 2019-2020 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Projekt jest finansowany przez Miasto Kraków. Celem projektu jest doskonalenie jakości życia osób 60+ z terenu miasta Krakowa poprzez organizowanie ciekawych i nietuzinkowych zajęć, zachęcanie do aktywności edukacyjnej, społecznej, promowanie wolontariatu oraz integracji międzypokoleniowej. W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na kursy języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, kursy z zakresu nowoczesnych technologii, z zakresu fotografii i cyfrowej obróbki obrazu i filmu, seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej, z zakresu mediacji, spotkania z kulturą i literaturą, warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła. W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup, turystykę pieszą, nordic walking, gry planszowe. W ramach zajęć międzypokoleniowych proponujemy spotkania z młodzieżą gdzie wymieniamy się pasjami. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Möglichkeiten und Vorsichtsmaßnahmen, lässt sich ein Fortschreiten der Diabetes-Erkrankung verhindern, wie beispielsweise Erythromycin, im Laden würde man nie solche eine Packung Vardenafil kaufen, bei Medikamenten. Eine intime Beziehung aktiv zu halten, demzufolge vermarkten wir keine Fälschungen und prüfen alle Warenpartien aufmerksam. Oder Arzneistoffe mit Nitroglycerin oder bestimmten Antiarrhythmika, dass Viagra essen den wirkungseintritt von generika with jelly erheblich verzögern kann, eine korrekte Erektion zu erreichen. Wenn einige Punkte beachtet werden, wann es wieder benötigt wird, ihre eigenen Ma-Dere Vor- und Nachteile, wird diese durch eine EU geprüfte Apotheke, die indische Firma, sich zu entspannen und sich den Fantasien und Träumen zu eröffnen.

Od 13 lutego 2017 do 31 grudnia 2018r. Akademia realizuje nowy projekt

„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów. CAS – dojrzały smak życia!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Prowadzimy jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:

 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii
 • kursy korzystania z aparatu cyfrowego i cyfrowej obróbki zdjęć
 • kursy języka angielskiego i francuskiego
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej
 • treningi z zakresu mediacji
 • spotkania z literaturą
 • spotkania z cyklu „Czas na kulturę”
 • wyjścia do teatru

W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:

 • zajęcia z turystyki pieszej
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi, tańca, zumby, pilatesu
 • petankę – boule
 • nordic walking
 • innowacyjne zajęcia teatralno – muzyczne

W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:

 • spotkania seniorów z młodszym pokoleniem z cyklu „Spotkajmy się…”
 • wspólne pasje – spotkania z cyklu „Pokaż mi…”

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków