Projekty Akademii

Akademia Pełni Życia poza stałymi działaniami realizuje liczne krajowe i zagraniczne projekty edukacyjne. Nie zaprzestając ani na chwilę bieżącej działalności staramy się rozwijać innowacyjne działania na rzecz osób w średnim i starszym wieku, które wzbogacają ofertę zajęć Akademii. Bierzemy również udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie nauczania osób starszych.

Aktualnie realizujemy projekty:

Od 13 lutego 2017 do 31 grudnia 2018r. Akademia realizuje nowy projekt

„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów. CAS – dojrzały smak życia!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Prowadzimy jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:

 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii
 • kursy korzystania z aparatu cyfrowego i cyfrowej obróbki zdjęć
 • kursy języka angielskiego i francuskiego
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej
 • treningi z zakresu mediacji
 • spotkania z literaturą
 • spotkania z cyklu „Czas na kulturę”
 • wyjścia do teatru

W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:

 • zajęcia z turystyki pieszej
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi, tańca, zumby, pilatesu
 • petankę – boule
 • nordic walking
 • innowacyjne zajęcia teatralno – muzyczne

W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:

 • spotkania seniorów z młodszym pokoleniem z cyklu „Spotkajmy się…”
 • wspólne pasje – spotkania z cyklu „Pokaż mi…”

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków