Projekty Akademii

Akademia Pełni Życia poza stałymi działaniami realizuje liczne krajowe i zagraniczne projekty edukacyjne. Nie zaprzestając ani na chwilę bieżącej działalności staramy się rozwijać innowacyjne działania na rzecz osób w średnim i starszym wieku, które wzbogacają ofertę zajęć Akademii. Bierzemy również udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie nauczania osób starszych.

Aktualnie realizujemy projekty:

Od stycznia 2023 do września 2025 realizujemy projekt:

„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

Celem projektu jest rozwijanie pasji, szerzenie wolontariatu, wspólne uczestnictwo w kulturze, korzystanie z bogatych zasobów tradycji i historii województwa małopolskiego. Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjno – kulturalnej dla osób starszych, ściśle odpowiadającej ich potrzebom, przygotowanej z ich aktywnym udziałem. Doskonalenie jakości życia osób 60+ z terenu miasta Krakowa poprzez organizowanie ciekawych i nietuzinkowych zajęć, zachęcanie do aktywności edukacyjnej, społecznej, promowanie wolontariatu oraz integracji międzypokoleniowej.

W ramach projektu zapraszamy na:

 • lektorat z języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego,
 • kursy komputerowe – edytowanie i obróbka zdjęć w nowoczesnych technologiach oraz kursy komputerowe z zakresu nowoczesnych technologii
 • seminaria z literatury i filmu
 • seminaria z zakresu historii i sztuki Krakowa
 • seminarium psychologiczne
 • zajęcia artystyczne z elementami rękodzieła
 • zajęcia „Czas na kulturę”
 • zajęcia międzypokoleniowe z cyklu: „Pokaż mi..” i „Spotkajmy się…”
 • nordic walking,
 • turystyka piesza
 • zajęcia z gier stolikowych i sprawnościowych
 • aqua aerobik

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”

Od stycznia 2021 do grudnia 2022 realizujemy projekt: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”. Celem projektu jest rozwijanie pasji, szerzenie wolontariatu, wspólne uczestnictwo w kulturze, korzystanie z bogatych zasobów tradycji i historii województwa małopolskiego. Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjno – kulturalnej dla osób starszych, ściśle odpowiadającej ich potrzebom, przygotowanej z ich aktywnym udziałem. Doskonalenie jakości życia osób 60+ z terenu miasta Krakowa poprzez organizowanie ciekawych i nietuzinkowych zajęć, zachęcanie do aktywności edukacyjnej, społecznej, promowanie wolontariatu oraz integracji międzypokoleniowej. W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na kursy języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, kursy z zakresu nowoczesnych technologii, z zakresu fotografii i cyfrowej obróbki obrazu i filmu, seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej, z zakresu mediacji, spotkania z kulturą i literaturą, warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła. W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup, turystykę pieszą, nordic walking, gry planszowe. W ramach zajęć międzypokoleniowych proponujemy spotkania z młodzieżą gdzie wymieniamy się pasjami. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

                     

Od marca do grudnia 2019 Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia realizuje projekt: „AKTYWNI – POTRZEBNI – NA CZASIE”. Zajęcia edukacyjne dla seniorów.

Działania projektowe zgrupowane są w trzech modułach.
• Moduł edukacyjny AKTYWNI – poświęcony jest wsparciu edukacyjnemu seniorów w rozwijaniu ich pasji (historia sztuki, dzieje miasta, literatura, teatr, rękodzieło, aktywność fizyczna) oraz promocji aktywnego uczestnictwa w kulturze, szczególnie najnowszej.
• Moduł edukacyjny POTRZEBNI – wsparcie wiedzą za zakresu psychologii, dietetyki i medycyny tej grupy seniorów 60+, która pełni ważną społecznie funkcję nieformalnych opiekunów swych rodziców, seniorów 85+.
• Moduł edukacyjny NA CZASIE to działania mające na celu zapobieganie wśród seniorów e-wykluczeniom, poprzez kursy i indywidualne konsultacje z zakresu nowoczesnych technologii (fotografia cyfrowa, cyfrowa obróbka zdjęć, obsługa komputera, tabletu, smartfona, korzystanie z Internetu w tym z bankowości internetowej).
Zapraszamy na:
• wykłady z historii sztuki w sali i w terenie
• rozmowy o nowościach literackich
• warsztaty plastyczne
• spacery nordic walking
• wycieczki po Małopolsce
• wspólne wyjścia do muzeum i teatru
• szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zdrowego żywienia, warsztaty
kulinarne dla seniorów
• warsztaty z rozwiązywania konfliktów
• warsztaty fotograficzne, kursy cyfrowej obróbki zdjęć,
• kursy komputerowe i konsultacje indywidualne z zakresu obsługi
komputera
Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne, na każde z nich obowiązują osobne zapisy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Od lipca 2019 do grudnia 2020 realizujemy projekt: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w latach 2019-2020 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Projekt jest finansowany przez Miasto Kraków. Celem projektu jest doskonalenie jakości życia osób 60+ z terenu miasta Krakowa poprzez organizowanie ciekawych i nietuzinkowych zajęć, zachęcanie do aktywności edukacyjnej, społecznej, promowanie wolontariatu oraz integracji międzypokoleniowej. W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na kursy języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, kursy z zakresu nowoczesnych technologii, z zakresu fotografii i cyfrowej obróbki obrazu i filmu, seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej, z zakresu mediacji, spotkania z kulturą i literaturą, warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła. W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup, turystykę pieszą, nordic walking, gry planszowe. W ramach zajęć międzypokoleniowych proponujemy spotkania z młodzieżą gdzie wymieniamy się pasjami. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Od 13 lutego 2017 do 31 grudnia 2018r. Akademia realizuje nowy projekt

„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów. CAS – dojrzały smak życia!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Prowadzimy jedno z Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie, realizując różnorodne zajęcia dla osób starszych. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:

 • kursy z zakresu korzystania z nowych technologii
 • kursy korzystania z aparatu cyfrowego i cyfrowej obróbki zdjęć
 • kursy języka angielskiego i francuskiego
 • warsztaty plastyczne z elementami rękodzieła
 • seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej
 • treningi z zakresu mediacji
 • spotkania z literaturą
 • spotkania z cyklu „Czas na kulturę”
 • wyjścia do teatru

W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:

 • zajęcia z turystyki pieszej
 • gimnastykę rehabilitacyjną z elementami jogi, tańca, zumby, pilatesu
 • petankę – boule
 • nordic walking
 • innowacyjne zajęcia teatralno – muzyczne

W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:

 • spotkania seniorów z młodszym pokoleniem z cyklu „Spotkajmy się…”
 • wspólne pasje – spotkania z cyklu „Pokaż mi…”

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków