Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła  na wieczny spoczynek

MARIA KACPRZYCKA

wieloletnia członkini Stowarzyszenia, z wielkim zaangażowaniem pełniąca funkcję prezesa, wiceprezesa

Akademii,

Składamy kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim najbliższym.